BGMK - Relatie/breuk vzw (Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen)
Een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Als drukkingsgroep beogen we billijke wetgeving en rechtspraak in de situaties rond scheidingen en de materies betreffende de (minderjarige) kinderen.
Onze medewerkers bestaan uit een dertigtal ervaringsdeskundige vrijwilligers en een drietal personeelsleden.
Elke steun die we krijgen is welkom
BGMK, relatie en (echt)scheiding, is een vzw voor sociaal-cultureel volwassenenwerk voor mannen en vrouwen met vijf thema's
Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt.