BGMK vzw (Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en Kinderen – ondernemingsnummer 420608331) is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen.  Als drukkingsgroep beogen we billijke wetgeving en rechtspraak in de situaties rond scheidingen en de materies betreffende de (minderjarige) kinderen.