Als drukkingsgroep beogen we billijke wetgeving en rechtspraak in de situaties rond scheidingen en de materies betreffende de (minderjarige) kinderen.

Onze organisatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de sinds de vorige legislatuur vigerende echtscheidingswetgeving en een aantal hangende wetsvoorstellen.

Voorheen berustte onze werking bijna uitsluitend op vrijwilligerswerk. Nu willen we de leden en geïnteresseerden de kans geven hun mening te ventileren. Dat verplicht ons te luisteren naar mensen die meedenken op een positieve en constructieve wijze om passende oplossingen te zoeken voor de complexe problematiek van de verbroken relaties.