Elke steun die we krijgen is welkom.

Door jouw lidmaatschap worden we een organisatie met meer leden. Meer leden betekent meer invloed op de besluitvorming van onze politici. De verandering moet daar gebeuren en in wetteksten gegoten worden.

Dus is jouw jaarlijkse bijdrage een goed bestede bijdrage.

Lidmaatschap : € 25 per jaar
Lidmaatschap voor partner van lid (zonder tijdschrift): € 12,50 per jaar
Abonnement (zonder lidmaatschap): € 12,50 per jaar
 • Rekeningnummer: BE05 0010 6756 0475

 • BIC-nummer: GEBABEBB

 • Adres: BGMK vzw - Romeinse Kassei 57 te 3700 Tongeren (vergeet niet de reden van betaling te vermelden)

Wat krijg je ervoor terug?
 • Gratis bijwonen van de maandelijkse infoavonden en van de jaarlijkse studiedag.

 • Het tijdschrift ‘Hoop!’

 • Gratis consultaties op het secretariaat of bij vrijwillige medewerkers

  • (persoonlijk, via e-mail, telefoon, fax of brief ).

 • Contacten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

 • Onze inzet voor de vijf thema's van BGMK en ons lobbywerk.

 • Toegang tot het interactief gedeelte op onze website

 

Interesse? Contacteer ons dan! Misschien kunnen we ook jou vooruit helpen.