Onze medewerkers bestaan uit een dertigtal ervaringsdeskundige vrijwilligers en een drietal personeelsleden.

Juridisch advies voor mannen en vrouwen: persoonlijk, via e-mail, telefoon of fax. Consultaties (enkel op afspraak) zijn gratis voor leden en bedragen 12,50 euro voor niet-leden.

Het tijdschrift 'Hoop!' is tegelijk een degelijk informatieblad en een ledenblad met nieuws uit de verscheidene provincies en met lezersbrieven.

We houden maandelijks infovergaderingen in de vijf Vlaamse provincies en in het Brusselse. Deze info wordt gegeven door deskundige sprekers (advocaten, notarissen, mensen van centra voor algemeen welzijn of van justitiehuizen, ambtenaren van de federale overheidsdienst van financiën, politici). Ze handelen over echtscheidingsprocedures, bemiddeling, recht op persoonlijk contact, onderhoudsgeld, het belang van het kind, school en centrum leerlingenbegeleiding, nieuw samengestelde gezinnen.

Door het contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen krijgt men steun en advies. We bieden je de kans er zelf aan te werken en om als vrijwilliger door anderen te helpen jezelf te helpen.

We organiseren jaarlijks een studiedag.

In dit alles is er niet alleen aandacht voor de juridische, maatschappelijke en financiële kant, maar ook voor de psychologische elementen: de emotionele verwerking en de opvang van de kinderen. In crisis heeft men nood aan begripvolle mensen en aan een luisterend oor. Jouw ervaring kan weer anderen helpen.

BGMK is pluralistisch en wenst zich aan geen enkele filosofische of politieke strekking te binden.

Het beleid van BGMK wordt bepaald door de algemene vergadering en door de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering aangesteld voor een periode van vier jaar (laatste aanstelling: 15 september 2004).