Doelstellingen

BGMK 2017

BGMK, relatie en (echt)scheiding, is een vzw voor sociaal-cultureel volwassenenwerk voor mannen en vrouwen met vijf thema's:

 1. Relatiebekwaamheid
 2. (Echt)scheidingsproblematiek: Informatie op juridisch, financieel en fiscaal vlak ; psychologische hulp
 3. BGMK wil aandacht voor de maatschappelijke discriminatie van mannen door scheiding
 4. Het verkrijgen van inzicht in de kansen en de problemen van nieuw samengestelde gezinnen
 5. De belangen van de betrokken kinderen

Wie kan bij BGMK terecht?

 • Wie juridisch advies wenst vóór, tijdens en na een echtscheidingsprocedure
 • Ouders, gehuwd of niet, met vragen over ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsgeld
 • Wie een E.O.T.-overeenkomst (echtscheiding door onderlinge toestemming) met ons wil bespreken
 • Wie vragen heeft rond dringende en voorlopige maatregelen
 • Wie informatie wenst over de mogelijke echtscheidingsprocedures (echtscheiding door onderlinge toestemming, echtscheiding op
  basis van twee jaar feitelijke scheiding en echtscheiding op basis van feiten)
 • Grootouders die bij de echtscheiding van hun zoon of dochter, de kleinkinderen niet meer zien

Waarvoor ijvert BGMK?

Mentaliteitsverandering
 • Scheiden... kan de aardigste mensen overkomen
 • Ook bij scheiding hebben de kinderen recht op beide ouders
 • Gelijkwaardig ouderschap
 • Beter echt- dan echtscheiding BGMK is voorstander om zo weinig mogelijk via rechtbanken en zoveel mogelijk via bemiddeling te werken

Aangepaste wetgeving
 • Het schuldprincipe moet geschrapt worden BGMK vindt dat de rechtbank de schuld niet kan bepalen
 • BGMK wenst dat het omgangsrecht voor ouders en grootouders wordt gerespecteerd
 • Het onderhoudsgeld voor de ex-partner wil BGMK beperkt zien in tijd

Rechtvaardige rechtspraak
 • BGMK vindt dat er voldoende personeel en middelen beschikbaar moeten zijn voor de sociale onderzoeken
 • Objectiviteit in het bepalen van de (exclusieve) uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld vindt BGMK belangrijk
 • BGMK wil met haar standpunten druk uitoefenen op allerhande instanties die verband houden met de (echt)scheidingsproblematiek (politici, rechters, admiistratieve diensten, advocaten, notarissen, Regelmatig stapt BGMK naar ministeriële kabinetten, volksvertegenwoordigers, senatoren, rechters en perslui om hen te overtuigen van haar doelstellingen.